PRIVACY POLICYRozumiemy, jak ważna jest prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych, którym nam ufasz. Koncentrujemy się na ochronie danych osobowych klientów, pracowników, sprzedawców, osób poszukujących pracy i innych osób. Dlatego opracowaliśmy określone zasady i praktyki mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Otwierając konto lub korzystając z produktów i usług naszej firmy, wyrażasz zgodę na gromadzenie i przechowywanie Twoich danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie tych zasad. Opierają się na zasadach ochrony informacji i poufności obowiązujących w krajach, w których prowadzimy działalność i powiadamiają naszych obecnych / potencjalnych klientów, kandydatów do pracy, odwiedzających witrynę i inne osoby o obowiązujących ich zasadach. Niniejsza polityka dotyczy w szczególności osób, które przekazują swoje dane osobowe / lub odwiedzają / korzystają ze stron internetowych, platform handlowych, oprogramowania naszej firmy.
What information does the Application obtain and how is it used?


Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane osobowe?

Odpowiadamy za dane osobowe klientów, które możemy zbierać zgodnie z poniższymi zasadami. Twoje dane osobowe będą kontrolowane przez oddział firmy, który obsługuje Cię lub komunikuje się z Tobą. W niektórych przypadkach może być prowadzony przez więcej niż jeden oddział firmy.


Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób?

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Mogą między innymi zawierać informacje, które: zostało przekazane podczas procesu rejestracji / lub przy użyciu dowolnego modułu strony internetowej / (np. Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, cele inwestycyjne itp.); pozyskane za pomocą plików cookies w Internecie (więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookies, znajduje się w „Polityce Cookies”).


W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów (tzw. „Cele dozwolone”): Aby świadczyć usługi maklerskie i inne usługi dostępne na naszych platformach i / lub przetwarzać wszelkie Twoje żądania; W celu realizacji uzasadnionego interesu, w tym wykonywania, śledzenia i analizy naszej działalności lub transakcji; Do rekrutacji personelu; Aby skontaktować się z Tobą (jeśli zrezygnujesz) w sprawie funkcji i ofert, które mogą Cię zainteresować; Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem lub przepisami dowolnego kraju; W każdym innym celu, w którym Twoje dane osobowe zostały nam przekazane. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach po uzyskaniu Twojej zgody, jeśli wymagają tego przepisy prawa: Komunikowanie się z Tobą za pośrednictwem zatwierdzonych kanałów w celu dostarczania Ci najnowszych wiadomości, ogłoszeń i innych informacji o usługach, produktach i technologiach naszej firmy. Przeprowadzanie ankiet, kampanii marketingowych, analiz rynkowych lub działań reklamowych; Zbieranie informacji o Twoich preferencjach w celu personalizacji i poprawy jakości komunikacji z Tobą (na przykład śledzenie biuletynów lub analizy witryny). Jeśli będzie to wymagane przez prawo, będziemy wysyłać komunikaty marketingowe wyłącznie na Twoje żądanie; zawsze będziesz mieć możliwość zrezygnowania z tej usługi. Wolimy na bieżąco informować naszych klientów, pracowników i inne zainteresowane strony, w tym informacje z naszej firmy, które naszym zdaniem będą dla nich przydatne. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich biuletynów lub informacji o wydarzeniach i seminariach, poinformuj nas o tym, korzystając z tego linku: Masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie kontaktowania się z Tobą w tych celach. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji, które mają na Ciebie wpływ, ani do tworzenia profili innych niż opisane powyżej. W zależności od tego, w jakim z powyższych dozwolonych celów wykorzystujemy Twoje dane osobowe, możemy je przetwarzać na następujących podstawach prawnych: Postępowanie zgodnie z zamówieniami klientów lub warunkami umowy z Tobą lub Twoją organizacją; Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych (na przykład prowadzenie ewidencji do celów podatkowych); ile przetwarzanie jest niezbędne w naszym uzasadnionym interesie lub w interesie osób trzecich otrzymujących Twoje dane osobowe, o ile nie jest to sprzeczne z Twoimi interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami. Przetwarzanie jest przydatne lub konieczne do celów przez nas przewidzianych i nie jest sprzeczne z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji. Ponadto wykorzystanie Twoich danych może odbywać się na podstawie zgody uzyskanej bezpośrednio od Ciebie.


Komu i w jakich okolicznościach udostępniamy Twoje dane osobowe

Yes. We will share your information with third parties only in the ways that are described in this privacy statement.
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących przypadkach:

 • Twoje dane osobowe mogą być udostępniane różnym oddziałom naszej firmy zgodnie z obowiązującym prawem lub wymogami dotyczącymi świadczenia usług i produktów, a także do celów zarządzania, rozliczeń i innych celów biznesowych.
 • Możemy polecić lokalnym lub zagranicznym dostawcom, zarówno w ramach naszej firmy, jak i spoza niej, wykorzystywanie danych osobowych do dozwolonych celów w naszym imieniu i zgodnie z naszymi zasadami. Jeśli jest to wymagane przez prawo, nasza firma zachowa kontrolę i odpowiedzialność za Twoje dane osobowe oraz podejmie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Twoich danych podczas kontaktów z usługodawcami;
 • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom zajmującym się zwalczaniem oszustw i przestępczości oraz innym podobnym firmom, w tym instytucjom finansowym, takim jak biura kredytowe i nadzorcy;
 • Zgodnie z obowiązującym prawem możemy ujawniać Twoje dane osobowe sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym, kancelariom prawnym i innym instytucjom w celu złożenia, uzasadnienia lub zakwestionowania roszczenia lub alternatywnego procesu poufnego rozstrzygania sporów;
 • Możemy również wykorzystywać zbiorcze dane osobowe i statystyki do śledzenia ruchu w różnych sekcjach naszej witryny i ulepszania naszych usług.


Dane osobowe innych osób, które nam przekazujesz

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe innych osób (na przykład odnoszące się do twoich menedżerów, pracowników lub osób, z którymi prowadzisz interesy), powinieneś upewnić się, że masz prawo do ujawnienia ich nam oraz że możemy rejestrować, wykorzystywać i ujawniać je zgodnie z naszą aktualną polityką prywatności. W szczególności musisz mieć pewność, że dana osoba jest świadoma postanowień naszej polityki prywatności oraz tego, jak te przepisy mają do nich zastosowanie, w tym naszej tożsamości, danych kontaktowych, celów gromadzenia danych osobowych oraz praktyk ich ujawniania (w tym przekazywania informacji za granicą ), wszelkie przysługujące mu prawa dostępu do tych danych i składania reklamacji w związku z ich przetwarzaniem, a także konsekwencje odmowy udostępnienia nam danych osobowych (np. brak możliwości skorzystania z naszych usług).


Bezpieczne przechowywanie Twoich danych osobowych

TW zakresie wymaganym przez prawo podejmiemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zachowania poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zgodnie z naszymi wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przechowywania, udostępniania i uzyskiwania dostępu do informacji. Twoje informacje mogą być przechowywane w systemach informatycznych naszej firmy lub jej pośredników, a także w formie dokumentacji papierowej. Przenoszenie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG; angielski EEA) (jeśli ma zastosowanie RODO) Zezwalamy na przepływ danych osobowych podlegających Ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO) poza Europejski Obszar Gospodarczy w wyżej dozwolonych celach. Miejsca docelowe mogą również obejmować kraje, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony jak przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania (na przykład przepisy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Stanów Zjednoczonych). Zdecydowanie podejmiemy niezbędne środki ostrożności podczas dokonywania takich międzynarodowych transferów. jeśli jest to wymagane przez RODO lub inne obowiązujące przepisy. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych środków ostrożności, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych narzędzi komunikacji. W przypadku osób podlegających RODO i przenoszących swoje dane osobowe do krajów lub regionów poza EOG, w których zdaniem Komisji Europejskiej nie ma odpowiedniego poziomu ochrony, wprowadziliśmy odpowiednie mechanizmy przekazywania danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.


Aktualizacja danych osobowych

Jeśli jakiekolwiek podane przez Ciebie dane osobowe ulegną zmianie (np. Otrzymasz nowy adres e-mail lub zdecydujesz się anulować prośbę), skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej. Nie odpowiadamy za straty poniesione w wyniku podania przez Ciebie niedokładnych, nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane zgodnie z naszą wewnętrzną polityką, która określa ogólne standardy i procedury przechowywania, przetwarzania i usuwania danych osobowych. Dane osobowe są u nas przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do spełnienia wymogów prawnych, regulacyjnych i biznesowych. Okres przechowywania może zostać przedłużony, jeśli zatrzymanie Twoich danych osobowych jest wymagane w ramach roszczenia, dochodzenia lub postępowania. Dodatkowe prawa do danych przysługujące osobom fizycznym przewidziane w RODO Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, a Twoje dane osobowe są w posiadaniu naszej firmy z siedzibą w EOG, to zgodnie z RODO masz szereg praw dotyczących informacji, które posiadamy. Prawa te obejmują:
 • Uzyskanie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i przeglądanie ich w naszym systemie. Zwracamy uwagę, że w pewnych okolicznościach możemy odrzucić prośbę o dostarczenie kopii danych osobowych (w szczególności dotyczy to informacji objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy adwokackiej);
 • Żądanie poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
 • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe firmom zajmującym się zwalczaniem oszustw i przestępczości oraz innym podobnym firmom, w tym instytucjom finansowym, takim jak biura kredytowe i nadzorcy;
 • W niektórych przypadkach żądanie usunięcia danych osobowych. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy mieć prawo do zachowania informacji, o których usunięcie prosiłeś;
 • Żądanie ograniczenia lub zakazu wykorzystywania Twoich danych osobowych w określonych sytuacjach. Powtarzamy, że w pewnych okolicznościach możemy mieć prawo do wykorzystania Twoich informacji, nawet jeśli zażądasz inaczej.
 • Wycofanie zgody, chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do dalszego korzystania z podanych informacji, jeśli istnieje ważny powód.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD), który pomaga we wdrażaniu i zrozumieniu naszych zasad dotyczących prywatności i zatrzymywania danych. Aby spełnić nasze zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa i zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości za pomocą kopii ważnego dokumentu tożsamości. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię opłatą administracyjną za oczywiście nieuzasadnione lub zbędne wnioski o dostęp do Twoich danych oraz za dostarczenie dodatkowych kopii Twoich danych osobowych. Rozpatrzymy wszelkie otrzymane zapytania lub skargi i udzielimy szybkiej odpowiedzi. Jeżeli nasza odpowiedź Cię nie zadowala, możesz skierować skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. Na żądanie udzielimy Ci informacji o aktualnym organie.